You are currently viewing O helga natt med Valentin Lundin

O helga natt med Valentin Lundin

Julkonserter kl 16 och 18
Husie kyrkokör tillsammans med stor orkester bjuder traditionsenligt på julens vackraste sånger.
I år gästar oss Malmötenoren Valentin Lundin.
Allt under ledning av Jens Bragdell Eriksson.
Gratis biljetter finns att hämta på församlingsexpeditionen på Klågerupsvägen 254 från den 2 december.